Video ČT24

Tajemník prezidenta republiky Václava Klause a šéf politického odboru jeho kanceláře, pan Ladislav Jakl v diskusi HYDE PARK na ČT24 o Alianci P.I.V.